YHS_3633-HDR

Een veilige omgeving

Op De Cirkel zetten we ons in om je kind een fijne, veilige plek te bieden, waar het heel veel kan leren. Veiligheid staat voorop voor iedereen die bij De Cirkel betrokken is: de leerlingen, de ouders en de medewerkers. In de veiligheidsmonitor lees je hoe we hier vorm en inhoud aan geven.

Sfeer

In het hele gebouw heerst een fijne, ontspannen sfeer. Het welbevinden van kinderen staat bij alle gebruikers voorop, omdat dat een voorwaarde is om zich te ontwikkelen.

Kleine groepen

Op De Cirkel krijgen circa 95 leerlingen dagelijks les. De leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen.

  • De reguliere groepen hebben zo’n 12 leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd.
  • De instroomgroep SO-A telt maximaal 10 leerlingen.
  • De autistructuurgroepen hebben maximaal 8 leerlingen.

Om onderwijs te kunnen volgen op De Cirkel geldt dat leerlingen ook zonder directe aansturing en 1-op-1-begeleiding van een volwassene een opdracht kunnen uitvoeren. Ook moeten kinderen kunnen deelnemen aan de waardevolle activiteiten in een groep.

Brede school

We zijn gevestigd in de brede school aan de Stalkaarsen. Een ruim gebouw, opgedeeld voor de verschillende gebruikers: de basisschool Samen Onderweg, kinderdagverblijf Syndion, de SKG-peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang (BSO). (De kinderen van kinderdagverblijf Syndion kunnen eenvoudig en veilig doorstromen naar De Cirkel.) We hebben goed contact met onze directe buren in het gebouw!

Gebouw

Als je kind naar De Cirkel komt, zal het vast genieten van het mooie nieuwe schoolgebouw!
Ons deel van het gebouw is speciaal ingericht voor wat onze leerlingen nodig hebben:

  • overzichtelijke lokalen voor de kleine groepen;
  • prikkelarme ruimtes en plekken voor sommige autistische kinderen;
  • mooie, compleet ingerichte praktijklokalen.
Aanmelden