YHS_3166

Onze leerlingen

De Cirkel heeft leerlingen met heel verschillende ontwikkelingsmogelijkheden:

  • leerlingen met een ontwikkelingsachterstand;
  • leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking (IQ <75);
  • (licht) verstandelijk beperkte leerlingen met autikenmerken of een autismespectrumstoornis (ASS);
  • leerlingen met een beperkt gedragsrepertoire, die op een zeer laag niveau functioneren.

Herkomst

Onze leerlingen hebben verschillende achtergronden.
Er zijn kinderen die van het kinderdagcentrum (KDC) komen. Sommige hele jonge leerlingen hebben nooit op een school of dagverblijf gezeten. Er zijn kinderen die vanuit het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs (sbo) komen. Ook zijn er kinderen die eerst in het regulier basisonderwijs zaten.

Succes!

Op een andere school halen de kinderen het niveau (net) niet. Of ze raken overprikkeld in grote klassen. Vaak missen ze door hun beperking ook de aansluiting met andere kinderen.
Wij vinden dat al deze kinderen succeservaringen nodig hebben.
In de kleine groepjes en met de deskundige leerkrachten kunnen ze zich op De Cirkel succesvol ontwikkelen. Zo rond hun 19e jaar verlaten ze De Cirkel. Ze zijn dan zelfredzaam in wonen, werken en besteding van hun vrije tijd, op het niveau dat ze aankunnen. De weg is anders, maar het einddoel is hetzelfde.

Aanmelden