Hoge oudertevredenenheid

Mooie cijfers in tevredenheidsonderzoek onder ouders

In het afgelopen najaar heeft bijna de helft van de ouders meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek. Daarin geven ouders een 8,3 voor de algemene tevredenheid. We zijn hier heel blij mee! De landelijke score voor het (V)SO is dit 7,7. De Cirkel zit hier royaal boven.

Heel goed: 8+
Zo’n landelijk onderzoek wordt eens in de twee jaar afgenomen en LOGOS-scholen doen daaraan mee. Het is een belangrijk onderzoek, ook omdat onze scores worden vergeleken met andere scholen. Zo kunnen we goed zien waar we goed bezig zijn en waar we nog wat kunnen verbeteren. In onze scholen op de kaart ziet u de factsheet met deze prachtige uitkomsten.

  • De hoogste scores geven ouders op de onderdelen onderwijs, groepsleiding, sfeer, veiligheid, schoolleiding, communicatie en voorzieningen (scores tussen 8,4 en 8,8).
  • De scores tussen 7,9 en 8,3 krijgen we voor de onderdelen gepersonaliseerd leren, christelijke Identiteit en de algemene ontwikkeling.

Fijne waardering
Voor ons is dit resultaat een hele mooie blijk van waardering voor het werk wat we het liefst doen: elke dag bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast is het een stimulans om dit niveau op peil te houden en op onderdelen zelfs nog wat verder te verbeteren.

Aanmelden