CK.2023-043

Missie en visie

In onze missie en visie lees je wat we willen betekenen voor jouw kind.
We werken vanuit aandacht voor mensen, bieden ruimte voor ontwikkeling en denken in mogelijkheden.
Onze kernwaarden zijn bevlogen(heid), verbinden en ontwikkelen.

Missie

De Cirkel ZML richt zich op het optimaal ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van leerlingen met verstandelijke en meervoudige beperkingen in de leeftijd van 4 tot en met 19 jaar. De school bereidt haar leerlingen voor op een passende plek in de maatschappij op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Visie

  • De Cirkel is een professionele organisatie met een christelijke identiteit. Zij geeft inhoud aan deze identiteit door beleven, voorleven, meeleven en uitdragen.
  • De Cirkel is het expertisecentrum in de regio voor het onderwijs aan en de begeleiding van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
  • Ieder kind en ieder jong mens is uniek, heeft ontwikkelingsmogelijkheden en mag zich gezien en gehoord weten.
  • Het onderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van talenten en verantwoordelijkheden (zowel binnen als buiten de school).
  • Er wordt gewerkt in een klimaat van vertrouwen, respect, zorg en omzien naar elkaar, waardoor de leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zich veilig voelen.
  • De leerling op De Cirkel krijgt een zo passend mogelijk onderwijsaanbod, dat aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsperspectief. We proberen eruit te halen wat erin zit.
  • Ouders/verzorgers en school zijn educatieve partners.
Aanmelden