YHS_3110

Schooltijden

Alle leerlingen hebben dezelfde schooldagen: we starten om 8.25 uur en we stoppen om 15.00 uur. Alleen op woensdag stoppen we al om 12.30 uur.

Als je kind op school komt, mag het direct naar binnen. De groepsleerkracht en de klassenassistente wachten je kind op. Tot de lessen beginnen, mag het in de klas spelen. ’s Middags brengen we de leerlingen naar de opstapplaats van de bussen, op het schoolplein.

Overblijven

Alle kinderen eten tussen de middag op school. Ze blijven in hun eigen groep, samen met hun leerkrachten en klassenassistenten. Je kind neemt eigen boterhammen en drinken mee. In de pauze gaan de leerlingen ook lekker naar buiten, onder toezicht. Er is spelmateriaal aanwezig. Er is 1 uur lunch- en speelpauze voor de SO-afdeling en 40 minuten voor de jongeren van de VSO-afdeling.

Aanmelden