CK.2023-082

SO voor 4-12 jaar

Ons onderwijs is erop gericht om de redzaamheid van je kind te versterken. Op álle vlakken van het dagelijkse leven.

Als je kind in de basisschoolleeftijd op De Cirkel komt, gaat het veel leren! We kijken heel goed wat je kind al kan en passen daar de lessen op aan. De kinderen leren en ontwikkelen zich in het contact met anderen: de klasgenoten, de leerkrachten en de speciale begeleiders. We sluiten met onze aanpak en met de lesinhoud aan op wat je kind bezighoudt en interessant vindt. Je kind vergroot zo zijn of haar* kennis, inzicht en vaardigheden.

*waar je ‘zijn’ of ‘haar’ kunt lezen, houden we ‘zijn’ aan.

De volgende vakken staan in het rooster:

 • Godsdienst
 • Taal en communicatie
  mondelinge taal, lezen, schriftelijke taal, schrijven
 • Rekenen en wiskunde
  cijferend rekenen, klokkijken, geldrekenen, meten en wegen
 • Mens en maatschappij
  wereldoriëntatie, verkeer, vrijetijdsbesteding, burgerschap
 • Mens en natuur & techniek
  natuur, gezond en redzaam gedrag
 • Cultuur en creatieve expressie
  tekenen, handvaardigheid, muziek, culturele activiteiten
 • Bewegen en sport
  gymnastiek, zwemmen

We zien de kinderen prachtig opgroeien!

Je kind ontwikkelt zich op veel vlakken: in het spel, in zijn manier van bewegen en in de (sociale) omgang met anderen. Ook ontdekt het hoe het goed met zijn eigen en andermans gevoelens kan omgaan (emotionele ontwikkeling).

Leren leren

We leren de kinderen hoe ze het beste kunnen leren. Ze gaan zich ook steeds beter praktisch redden en worden buiten school steeds zelfstandiger. Daarnaast leren ze goed omgaan met (sociale) media en computers. Al deze belangrijke vaardigheden en ‘levenskennis’ zetten ze ook in bij de schoolvakken en in hun latere leven.

In de schoolgids staat een uitgebreide omschrijving van ons onderwijs voor 4- tot 13-jarigen.

Aanmelden