CK.2023-063

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van De Cirkel bestaat uit twee deelgroepen: 2 ouders in de oudergeleding en 2 medewerkers in de personeelsgeleding. Beide groepen mogen adviseren en hebben instemmingsrecht. Op een aantal punten hebben ze andere verantwoordelijkheden. De directie is adviseur van de MR.

De directie moet voor bepaalde zaken advies of instemming vragen aan de MR. De MR geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de school aangaan. Zij bespreken regelmatig onderwerpen die van belang zijn om de school goed te laten draaien (beleidsplannen, praktische schoolzaken enz.)

GMR

Schooloverstijgende zaken draagt de MR over aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze compacte raad behartigt de belangen van de 14 LOGOS-scholen, waaronder de Cirkel.

Wil je meepraten over schoolbeleidszaken? Neem dan contact op met de MR. Ook voor je vragen, opmerkingen en suggesties staat de oudergeleding van de MR open (oudersmr.cirkel@stichting-logos.nl).

Aanmelden