YHS_3150

Samen met ouders

We zien jou als onze educatieve partner en je bent van harte welkom in de school! Er is veel contact met jou: in (telefonische) gesprekken en via de ouderapp, en je blijft op de hoogte via het heen-en-weerschrift van je kind of via de mail. Ons gezamenlijke belang is ervoor te zorgen dat je kind zich maximaal kan ontwikkelen. Al deze activiteiten vormen een goede basis voor samenwerking.

Contact

  • Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond.
  • Er zijn ouder-/spreekavonden om over de voortgang van je kind te praten.
  • We stellen het op prijs als je meehelpt bij een aantal praktische zaken binnen de school.

We verwachten dat je naar school komt voor gesprekken, informatieavonden, de inloopavond, en natuurlijk ook om je kind aan te moedigen tijdens de sportwedstrijden!

Nieuwsbrieven

Wekelijks ontvang je via de mail de nieuwsbrief met info op schoolniveau. Groepszaken krijg je wekelijks via de leerkracht. In het VSO is dit minder vaak. Daarnaast is het altijd mogelijk om via de mail of telefoon info over je kind te wisselen met de leerkracht.
Bij de jongste kinderen van de SO-afdeling wordt nog gebruik gemaakt van een "heen-en-weer-map".

Aanmelden