CK.2023-094

Ouderraad

Wat zijn we blij met onze ouderraad (OR)! Niet alleen vanwege het vele praktische werk, maar ook omdat de OR voor ons een luisterend oor en een waardevolle gesprekspartner is.

De OR kan een spreekbuis zijn voor ouders die dingen in school signaleren. De OR mag ook gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de MR.

Aanmelden