YHS_3458

Denken in mogelijkheden

Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van jonge mensen. Daar passen we ons onderwijs op aan. Dan leert je kind het meest. Dat werkt zo:

  • Ieder kind en jong mens is uniek, heeft ontwikkelingsmogelijkheden en mag zich gezien en gehoord weten.
  • Er zijn altijd kansen én mogelijkheden, die we onze leerlingen precies op maat aanbieden. We kunnen in ons onderwijs met kleine veilige groepen heel goed inspelen op verschillende eigenschappen, zoals autisme. En ook bieden we jongeren met een hoger niveau de juiste scholing, zodat ze kunnen uitstromen naar beschut werk. We letten hierbij erg op het welbevinden van het kind.

We nemen jou als ouder voortdurend mee in het ontwikkelproces van je kind op school. Samen bekijken en bespreken we de kansen en mogelijkheden. Ook als je kind rond de 18 jaar is, betrekken we je bij de uitstroom van je kind tot het een passende arbeidsplek heeft of een plek in de dagbesteding.

Aanmelden