YHS_3482

Het team: experts in zml-onderwijs

Op De Cirkel heeft je kind contact met een betrokken en zeer deskundig team. We hebben jarenlange ervaring in het zml-onderwijs.
We zetten onze expertise graag in, in het belang van je kind en andere zeer moeilijk lerende kinderen. Dat doen we ook in de samenwerkingsverbanden waar we deel van uitmaken.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit (vak-)leerkrachten, klassenassistenten en onderwijsondersteuners. Aan De Cirkel zijn ook specialisten verbonden, zoals een orthopedagoge, logopediste, maatschappelijk werkende, een fysiotherapeut en een specialist voor de motorische remedial teaching (MRT).

Waar nodig werken veel samen met:

  • gemeenten;
  • instellingen/stichtingen voor mensen met een beperking, zoals Syndion en Philadelphia;
  • sociaal pedagogische diensten;
  • het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin);
  • verschillende Riaggs;
  • woonvoorzieningen;
  • educatieve diensten;
  • kinderdagverblijven;
  • GGD’s;
  • organisaties voor arbeidsopleiding.
Aanmelden