YHS_3289

Fijne, goede school

De Cirkel is een hele fijne en goede school voor zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 19 jaar. Als team zorgen we voor een klimaat van vertrouwen, respect, zorg en omzien naar elkaar. Hierdoor voelen de leerlingen, maar ook de ouders en medewerkers zich veilig en verbonden.

Succes!

Wij vinden dat kinderen succeservaringen nodig hebben! In het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs (vmbo of pro) ervaren zml-leerlingen vaak minder successen. Ze hebben moeite om aan te haken bij het niveau van de medeleerlingen. En vaak kunnen ze niet goed overweg met de vele prikkels in de grote klassen.

Hele leuke leerlingen!

Op De Cirkel doen we niets liever dan je kind en de andere leerlingen een goede, veilige, leerzame en gezellige schooltijd bezorgen. Dat doen we met hele goede leerkrachten en andere deskundigen op het gebied van leren en ontwikkelen. Ons mooie, ruime en overzichtelijke gebouw is speciaal ingericht voor kleine groepjes leerlingen en er zijn prachtige vaklokalen. In het VSO leren de jongeren ook veel buiten school, tijdens sectordagen en stages.

Bijzondere activiteiten

De Cirkel maakt leren leuk! Naast de lessen en vormen van werkervaring zijn er allerlei buitenschoolse activiteiten. Denk aan:

  • de jaarlijkse schoolreis (SO) en het schoolkamp (VSO);
  • de projectexcursie naar een bedrijf of museum;
  • een voorstelling, toneel- of muziekuitvoering;
  • de spannende schoolsportdag, waarbij ouders en verzorgers komen aanmoedigen;
  • de wekelijkse zwemles in het Caribabad of het bezoek aan de sportschool;
  • met een groepje leerlingen onder toezicht boodschappen doen in het winkelcentrum;
  • het project Special Heroes, zodat onze leerlingen deel kunnen uitmaken van een sportvereniging.
Aanmelden