CK.2023-054

Leerlingenzorg

De Cirkel heeft een zorgteam: de ‘Commissie van Begeleiding’. Dit team bestaat uit de directeur, de teamleider, de orthopedagoog/psycholoog, de maatschappelijk werkende, de zorgcoördinator en de schoolarts. De coördinatie van en de verantwoording voor de leerlingenzorg liggen bij dit team.

Speciale zorg

Aan De Cirkel zijn ook verschillende zorgspecialisten verbonden, zoals een logopediste, een fysiotherapeut en een specialist voor de motorische remedial teaching (MRT).

Zorg in Onderwijs

Vanuit een persoonsgebonden budget kan extra begeleiding voor een individuele leerling vanuit zorg in groep SO-A of een autistructuurgroep worden ingezet bij een specifieke behoefte op het gebied van persoonlijke verzorging en/of ondersteunende begeleiding. De school overlegt met jullie als ouders of dit wenselijk is en op welke wijze dit vorm wordt gegeven.

Aanmelden