YHS_3163

Aanmeldprocedure

  1. Je maakt een afspraak met De Cirkel voor een oriënterend bezoek. Je krijgt dan informatie over het onderwijs en over de procedure die je moet volgen voor een TLV, als deze nog niet is afgegeven.
  2. Je meldt je kind schriftelijk aan en geeft ons toestemming om relevante informatie over je kind te verzamelen.
  3. Wij maken daarmee een dossier van je kind. Als het dossier incompleet is, vragen we eerst informatie op bij andere instanties.
  4. Indien nodig geven we het complete dossier aan het samenwerkingsverband. De TLV wordt vervolgens al dan niet afgegeven.
  5. Als je kind een TLV heeft gekregen, bespreekt de Commissie van Begeleiding (CvB)* het dossier en de TLV.
  6. Als de CvB vaststelt dat De Cirkel kan voldoen aan de hulpvraag van je kind, kunnen we je kind plaatsen.
  7. We plaatsen je kind op een van de drie plaatsingsdagen: de 1e dag van het schooljaar, de 1e dag na de kerstvakantie of de 1e dag na de voorjaarsvakantie. Soms kan een leerling tussentijds geplaatst worden. Dit is echter maatwerk.

* De CvB is de schoolgebonden commissie die bestaat uit de directeur, de teamleider, de orthopedagoog/psycholoog, de maatschappelijk werkende en de schoolarts, aangevuld met de coördinator leerlingenzorg en eventueel de logopediste.

Aanmelden