CK.2023-001

VSO voor 13-19 jaar

Jongeren gaan naar het VSO als ze een jaar of 13 zijn. Dan is het tijd om meer naar buiten te treden. Op De Cirkel vergroot je kind zijn zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Daar is ons onderwijs op gericht. De jongeren oefenen en leren het meest in echte situaties. We geven ze doelgerichte opdrachten om telkens in kleine stukjes te doen en te herhalen.

Begrijpen

Leerkracht Esther van VSO-1 heeft in de eerste week contact met de ouder van een nieuwe leerling. Deze leerling zegt thuis: “Dit zijn eindelijk juffen die mij begrijpen!"

Leren door te doen

Je kind kan in ons voortgezet speciaal onderwijs goed aan de slag in de mooie praktijklokalen: de keuken, de techniekruimte, de zorgruimte, de grote hal enz. Ze leren ook werknemersvaardigheden, zodat we goed weten hoe ze opdrachten kunnen uitvoeren.

Zelfredzaam

Alles wat jongeren op ons VSO leren, is wat zij nu en in de toekomst nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te leven (functioneel en toekomstgericht). Van werken in de Jumbo tot sporten bij de sportschool A15 bijvoorbeeld.

Behalve op school leren de jongeren ook op de leerwerkplekken, en in het laatste jaar tijdens de eigen stages.

Je kind krijgt in het VSO de volgende vakken:

 • Godsdienstige vorming
 • Nederlandse taal en communicatie
  mondelinge taal, lezen, schriftelijke taal (spelling, schrijven en tekstverwerken)
 • Rekenen en wiskunde
  functioneel rekenen, klokkijken, omgaan met geld, meten en wegen, cijferend rekenen
 • Engels (alleen voor leerroute C)
 • Mens, natuur en techniek
  EHBO, natuur, techniek, huishoudkunde
 • Mens en maatschappij
  wereldoriëntatie, nieuws, burgerschap, vrijetijdsbesteding, verkeer
 • Culturele oriëntatie en creatieve expressie
  muziek, tekenen, handvaardigheid, presenteren, culturele activiteiten, creativiteit
 • Bewegen en sport
  gymnastiek, zwemmen, sportschool
 • Voorbereiding op dagbesteding
  leerwerkplekken, stages

De leerlingen in het VSO krijgen bij verschillende vakgebieden les op hun eigen niveau, passend bij hun leerroute en uitstroombestemming.

Autisme

Jongeren in de autistructuurgroepen S-2 en S-3 krijgen vooral individueel of in kleine groepjes les.

Leren leren

We leren de VSO-jongeren ook hoe ze het beste kunnen leren. Daarnaast worden ze buiten school steeds zelfstandiger en leren ze ook goed omgaan met (sociale) media en computers. Al deze belangrijke vaardigheden en kennis zetten ze niet alleen in bij de schoolvakken, maar ook in hun latere leven.

In de schoolgids staat een uitgebreide omschrijving van ons onderwijs aan 13- tot 19-jarigen.

Aanmelden