YHS_3427

Onze identiteit

De Cirkel is een christelijke school. Je kind merkt dat aan hoe we met elkaar omgaan als collega’s en leerlingen. Daarnaast beginnen we de dag met gebed en liedjes. Ook in het kringgesprek, een moment stilte voor het eten en vieringen leven we onze christelijke basishouding voor.

Onze school is een leefgemeenschap. Het is een belangrijke plek voor leerlingen, waar ze veel contact hebben met andere kinderen en jongeren en waar mooie vriendschappen ontstaan. Veel ouders kiezen voor onze school vanwege de sfeer, het accepterende klimaat en de positieve houding naar de kinderen.

Ons uitgangspunt is dat we de leerling samen met de ouders opvoeden tot een betekenisgevend mens dat zijn/haar eigen waarden en normen ontwikkelt.

Aanmelden