YHS_3239

Zml-onderwijs op maat

De Cirkel is dé christelijke zml-school voor Gorinchem en omstreken. Onze leerlingen zijn zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren van 4 tot 19 jaar. Ons nieuwe gebouw ligt in een veilige, rustige wijk. De school is ruim opgezet en heel overzichtelijk. Onze leerlingen komen uit Gorinchem en verre omstreken: Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, West Betuwe, Land van Heusden en Altena.

Maatwerk

Onze werkwijze is volledig en helemaal aangepast aan elke leerling: we zijn voorspelbaar en we zorgen voor een goede structuur. Dat is fijn voor je kind. Het kan gewoon zichzelf zijn. Elk kind kan dankzij de uitstekende begeleiding zo zelfstandig mogelijk opgroeien in een fijne, veilige school. Er zijn meer volwassenen in de nabijheid van je kind dan op reguliere scholen.

Vertrouwen

De totale ontwikkeling van je kind staat centraal op De Cirkel: kennis en vaardigheden, sociaal en emotioneel. We gaan daarbij altijd uit van ieders mogelijkheden. En de basis is vertrouwen: jouw kind vertrouwen geven en vertrouwen hebben in zijn ontwikkeling. Je kind mag dingen doen, proberen en ontdekken.

Leren

De Cirkel is een school, dus ons doel is dat je kind hier veel leert. In hele kleine groepen tot 12 kinderen krijgt je kind alle schoolvakken. Er is altijd een leerkracht en een onderwijsassistent in de buurt voor uitleg en hulp. Omdat elk kind en elk jong mens op onze school anders is, is ons onderwijs puur maatwerk. Het past helemaal bij de manier van leren en leven van de leerlingen.

Toepassen

Onze leerlingen krijgen praktisch en functioneel onderwijs in een herkenbare omgeving, zoals een keuken of een winkel. Ze passen in de praktijk toe wat ze leren. Zo wordt wat ze leren heel concreet en nuttig. Je kind vergroot zijn kennis en leert omgaan met eigen en andermans emoties (de sociaal-emotionele ontwikkeling). Je kind leert vooral vaardigheden om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk te worden.

Zelfstandig leven

Doel van onze school is dat je kind, als het een jaar of 19 is, een eigen plek in de maatschappij krijgt. En zichzelf zo veel mogelijk kan redden op alle gebieden: in (begeleid) werk of bij de dagbesteding. We leren leerlingen om goed met zichzelf en anderen om te gaan in hun leefwereld (burgerschap).
Naarmate je kind groter wordt, bereiden we het ook voor op zelfstandig wonen en een eigen invulling aan zijn vrije tijd geven.

Aanmelden