CK.2023-007

VSO Stages en Uitstroom

Stages
De leerlingen doorlopen een eigen leerroute. In de eindgroepen lopen ze hun eigen stage buiten school.

De stagebegeleider begeleidt de leerling met zijn ouders. Voor de stageleerlingen en zijn ouders is er een stagehandboek. De stage heeft als doel een passende werkplek voor de toekomst te vinden. Je herkent onze leerlingen aan de Cirkel-badge!

Uitstroom
Onze leerlingen gaan van school naar:

  1. belevingsgerichte dagbesteding;
  2. activiteitengerichte dagbesteding;
  3. arbeidsmatige dagbesteding;
  4. beschermde arbeid.

Zo’n 90% van alle leerlingen stroomt door naar een van de drie vormen van dagbesteding. Enkele jongeren doen beschermde arbeid bij een beschutte werkvoorziening en een uitzondering gaat naar het vrije bedrijf.

Aanmelden