CK.2023-095

Autistructuurgroep

Leerlingen met een verstandelijke beperking en autikenmerken krijgen les in hun prikkelarme en zeer gestructureerde autistructuurgroep.

Naast de reguliere SO-ZML-groepen en VSO-ZML-groepen beschikt De Cirkel over een volwaardige parallelstroom voor leerlingen die naast een verstandelijke beperking ook in hun ontwikkeling worden gehinderd door kenmerken binnen het autistisch spectrum. Voor leerlingen die in deze autistructuurgroepen worden geplaatst, geldt dat het onderwijsaanbod in de reguliere ZML-groepen onvoldoende aansluit bij hun behoeften. In de autistructuurgroep heeft je kind maximaal 7 klasgenoten.

Aanmelden