YHS_3146

Autistructuurgroep

Leerlingen met een verstandelijke beperking en autikenmerken krijgen les in hun prikkelarme en zeer gestructureerde autistructuurgroep.

Deze volwaardige parallelstroom sluit heel goed aan bij hun behoeften. In de autistructuurgroep heeft je kind maximaal 7 klasgenoten.

Aanmelden