YHS_3190

Expertisecentrum

In de vele jaren dat we dit werk doen, hebben we ons ontwikkeld tot het regionale expertisecentrum voor het onderwijs aan en de begeleiding van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

We delen onze kennis graag!

We bieden daarom

Readers

In de Cirkel Readers van onze ambulante begeleiding lees je theoretische en praktische informatie over een onderwerp dat belangrijk is voor de ontwikkeling van de leerling met een verstandelijke beperking. Verder zijn er materialen en praktische oefeningen gericht op sensorische integratie en sensomotorische ontwikkeling. Deze readers zijn gericht op leraren/vakleerkrachten. Neem contact met ons op om ze aan te vragen.

Aanmelden