YHS_3587

Ambulante begeleiding voor scholen

Het team ambulante begeleiders van De Cirkel is er voor de leerkracht/begeleider op reguliere po- en vo-scholen die een leerling met zml-problematiek heeft geplaatst. Ambulante begeleiding heeft als doel dat deze leerling met een arrangement toch succesvol kan zijn in het regulier onderwijs. Onze experts geven advies over de aanpak van deze leerlingen en ze informeren het team over de werkwijze van De Cirkel.

De Cirkel verzorgt deze ambulante begeleiding binnen het samenwerkingsverband Driegang, kamer Rivierengebied Midden-Nederland (primair onderwijs), en het samenwerkingsverband PasVOrm (voortgezet onderwijs).

Wat kan ambulante begeleiding bieden?
Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Aanmelden